25 października 2021

Awans zawodowy: Aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu

Przypominamy, że nauczyciele, którzy staże na kolejny stopień awansu zawodowego zakończyli w latach szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym składają wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (lub egzaminacyjnego) muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu. Powinno ono obejmować nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć oraz wymiar realizowanych godzin (wyrażony w formie ułamka zwykłego np. 15/18 bądź jako sformułowanie „w pełnym wymiarze godzin”).

Powyższe wynika z konieczności poświadczenia zatrudnienia w szkole lub placówce oświatowej w chwili złożenia wspomnianego wyżej wniosku.

 

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter