9 grudnia 2021

Awans zawodowy – postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel nie może stawić się na rozmowę

Ze względu na przypadki informowania przez nauczycieli o niemożliwości przystąpienia do rozmowy – przed Komisją Kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – ze względu na wypadek lub chorobę (lub inne losowe zdarzenie, które będzie usprawiedliwiało niemożność stawienia się w wyznaczonym terminie przed Komisją) poniżej przedstawiam informację o sposobie postępowania w sprawie:

W każdym przypadku nauczyciel lub (gdy nie może tego uczynić sam nauczyciel) członek rodziny bądź dyrektor szkoły (placówki oświatowej) powinien poinformować o fakcie (i przyczynie) niemożności stawienia się we wskazanym wcześniej terminie oraz – w miarę możliwości – wskazać dzień, w którym mógłby stawić się na rozmowę. Informację należy przekazać telefonicznie (Przewodniczącemu Komisji Kwalifikacyjnej) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (kuratorium@ko.rzeszow.pl).

Jeżeli przyczyna, o której mowa powyżej, ma charakter krótkotrwały i przeprowadzenie rozmowy byłoby możliwe jeszcze przed terminem załatwienia sprawy (wydania decyzji) – o którym mowa w art. 9b ust. 3 lub 3a Karty Nauczyciela – Przewodniczący Komisji wyznacza nowy termin rozmowy (zawiadomienie pisemne). Jeżeli natomiast nie byłoby możliwe przeprowadzenie rozmowy do dnia określonego przepisami jako termin załatwienia sprawy (art. 9b ust. 3 lub 3a Karty Nauczyciela), postępowanie powinno zostać zawieszone. Stosowny wniosek w sprawie zawieszenia postępowania powinien złożyć nauczyciel za pośrednictwem poczty elektronicznej (kuratorium@ko.rzeszow.pl).

O ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania nauczyciel – również w formie pisemnej – powinien powiadomić Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter