17 maja 2019

Awans zawodowy – wyjaśnienia

Z uwagi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z interpretacją zapisu § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574), wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, którego treść przytaczamy poniżej:

„Zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast w § 9 ust. 2 pkt 1 stanowi, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1 – 3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4. Należy przy tym zauważyć, że wymagania ujęte w § 8 ust. [3 pkt] 4 odnoszą się do realizacji co najmniej dwóch określonych zadań. W związku z powyższym, prezentacja, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 dotyczy jednego z zadań ujętych w § 8 ust. [3 pkt] 4.”

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter