11 marca 2022

Badania HBSC

Rzeszów, 2022-03-10

WiJ.966.9.2022. GT                                                                                            

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Uprzejmie informuję, że w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie i na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego realizowana jest obecnie dziewiąta rudna międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC, które  prowadzone są w Polsce co cztery lata od 1990 r.

W obecnej rundzie badań HBSC planowane jest objęcie w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022 anonimowymi badaniami ankietowymi około 6 500 uczniów w wieku 11, 13, 15 i 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich 16 województwach.

Lista wylosowanych do badań szkół z naszego województwa w załączniku 1.

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2022/23 w formie raportu, który będzie dostępny na stronie Instytutu Matki i Dziecka i Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport krajowy i międzynarodowy z poprzedniej rundy badań HBSC zrealizowany w roku szkolnym 2017/18 w załączniku 2 i 3.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

Załączniki

Zał. 1 - lista wylosowanych szkół - PODKARPACKIE
Data: 2022-03-11, rozmiar: 22 KB
Zał. 2 - raport krajowy HBSC 17-latki
Data: 2022-03-11, rozmiar: 1 MB
Zał. 3 - raport międzynarodowy HBSC
Data: 2022-03-11, rozmiar: 6 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter