10 maja 2024

Centrum Nauki Kopernik organizuje bezpłatne warsztaty o eksperymentowaniu w całej Polsce

Informacja od organizatora:


Centrum Nauki Kopernik zorganizuje bezpłatne warsztaty o eksperymentowaniu w całej Polsce. Zgłoś swoją placówkę! 

Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministrem Nauki i zaprasza placówki oświatowe i edukacyjne, centra kultury oraz biblioteki do kolejnej II edycji programu „Odkryjmy to!”.

Na bezpłatne warsztaty o mądrym eksperymentowaniu z dziećmi, które odbędą się w terminie sierpień listopad 2024, zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, edukatorzy, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym. 

W naborze do programu mogą wziąć udział ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców, z utrudnionym dostępem do centrów nauki. 

Udział w programie jest bezpłatny. 

Placówka goszcząca warsztaty powinna zapewnić salę do przeprowadzenia warsztatów oraz uczestników warsztatów – minimum 20 osób (rodzice, opiekunowie, edukatorzy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej). 

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszane są między innymi takie wątki jak: wyzwania poznawcze, perspektywa dziecka, mądre towarzyszenie, pozytywne dowartościowanie, poczucie własnej wartości. 

Po warsztatach każda placówka otrzyma zestawy do rodzinnego eksperymentowania do rozdysponowania wśród uczestników. Każdy zestaw zawiera propozycje eksperymentów, materiały niezbędne do ich wykonania oraz wskazówki pedagogiczne ułatwiające rodzicom konstruktywne towarzyszenie dzieciom podczas ich prób odkrywania świata. Zestaw ma za zadanie rozbudzić w dzieciach ciekawość, a rodzicom zwrócić uwagę na pozytywne aspekty nauki poprzez zabawę. 

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych i odbywają się bez udziału dzieci.  

Nabór placówek potrwa do 19 maja 2024 r. 

Informacje i zgłoszenia: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie/odkryjmy-to 

Warsztaty „Odkryjmy to!” są realizowane i finansowane w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter