23 maja 2024

CyberWizards 2024

Zaproszenie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miała miejsce w miejscowości Kehtna. 

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę Capture the Flag (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp :

  • grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła- nauczyciel, rodzic inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).
  • obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,
  • organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do kuratoriów oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne,  czy w zakresie  bezpieczeństwa).

Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją) a także wizerunku na potrzeby organizacji  i udziału w CyberWizards – InternationalCyber Camp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, kuratorium oświaty wybierze jedną drużynę z każdego województwa, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów;

  • oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;
  • pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;
  • współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;
  • sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.) – maks. 10 pkt.

Przygotowane filmiki wraz ze zgodami należy przekazać do właściwego kuratora oświaty  do 14 czerwca br.

Zgłoszenie prosimy do 14 czerwca 2024 wysłać na adres poczty elektronicznej: tkras@ko.rzeszow.pl W temacie maila prosimy wpisać CyberWizards 2024. W treści maila prosimy umieścić link do pliku umieszczonego w Internecie, tak by pracownik KO mógł go pobrać. Zgody na przetwarzanie danych należy przesłać pisemnie na adres Kuratorium Oświaty z dopiskiem na kopercie “CyberWizards 2024”.

Po analizie przekazanych zgłoszeń, MEN wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii.

Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym – trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników MEN i jednego MC wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów.

Terminy

  1. Kurator Oświaty wybiera jedną drużynę z województwa i w terminie do 19 czerwca br. przekazuje wybrane zgłoszenie  do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  2. Do 21 czerwca br.  MEN wybierze zwycięską drużynę i przekaże informację o wyborze do kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Cyfryzacji.

W ramach nawiązanej współpracy, Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało sfinansowanie podróży do Estonii dla całej drużyny oraz dla opiekuna.

Z poważaniem
Katarzyna Lubnauer
Sekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter