2 października 2020

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2020-10-02

ZBF.3145.54.2020

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2020 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 20 października 2020 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2020 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17 867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter