6 marca 2020

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej – zapytanie do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie wykorzystania elementów modelowego programu praktycznej nauki zawodu, wypracowanego w ramach projektu,  realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

W II semestrze 2019 wysłaliśmy do Państwa modelowe programy pnz dla zawodów branży motoryzacyjnej z prośbą o ich weryfikację w rzeczywistości szkolnej, udział w pilotażu programów. Bardzo dziękujemy za pozytywne odpowiedzi.

Obecnie jesteśmy, jako beneficjent zobligowani do zebrania informacji potwierdzających wykorzystanie elementów modelu programu realizacji praktycznej nauki zawodu, w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Ponadto jesteśmy ciekawi Państwa zdania w powyższej kwestii również, jako organizacja skupiająca przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej i podejmująca wiele działań na rzecz poprawy współpracy w obszarze biznes – edukacja.

Proszę zatem o podzielenie się z nami informacją poprzez wypełnienie załączonego formularza
i odesłanie go na wskazany adres sekretariat@pim.pl 

W ramach projektu jesteśmy obecnie na etapie końcowym realizacji. Wkrótce udostępnimy szkołom ostateczne produkty projektu do wykorzystania. Jesteśmy przekonani, że skutecznie wspomogą realizację kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej.

Serdecznie dziękując za poświęcony czas i uwagę zapraszam do współpracy z Polską Izbą Motoryzacji,  nie tylko w ramach projektów.

 

Bożena Oleksy
Ekspert Wiodący
Polska Izba Motoryzacji  

Załączniki

Potwierdzenie, ankieta
Data: 2020-03-06, rozmiar: 264 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter