4 maja 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022 – Konkurs

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i placówek
w woj. podkarpackim

Jeżeli Państwa szkoła (placówka) 29 kwietnia wzięła udział  w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zapraszamy do udziału w Konkursie.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
1) zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu,
2) zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. wydarzenia jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
3) przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: www.epodreczniki.pl.

Następnie wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyła na adres e–mailowy: tkras@ko.rzeszow.pl link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:
1) pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3,
2) adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
3) imię i nazwisko, e–mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
4) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
5) adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 31 maja 2022 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na wskazany adres e-mailowy link do relacji oraz podane wyżej informacje.

Załączniki

Regulamin DNTE 2022
Data: 2022-05-04, rozmiar: 397 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter