4 kwietnia 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – Konkurs

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i placówek
w woj. podkarpackim

Jeżeli Państwa szkoła (placówka) wzięła udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zapraszamy do udziału w Konkursie.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

  1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu,
  2. zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 31 marca 2023 r. wydarzenia jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
  3. przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: www.zpe.gov.pl,

Następnie wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyła na adres e–mailowy: tkras@ko.rzeszow.pl link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:

  1. pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Konkursu,
  2. adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
  4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
  5. link do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje 28 kwietnia 2023 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na wskazany adres e-mailowy link do relacji oraz podane wyżej informacje.

Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
Administrator podane dane przetwarzać będzie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter