22 grudnia 2022

Ferie z WOT

Rusza kolejna już druga edycja projektu Ferie z WOT. Akcja skierowana jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli i rodziców którzy przerwę międzysemestralną chcą wykorzystać na szkolenie i rozpoczęcie w miejscu zamieszkania, nauki, studiów służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szkolenie odbędzie się w terminie 14 — 29 stycznia 2023 roku. W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, zapraszamy osoby zainteresowane do odwiedzenia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu, w Jaśle, w Nisku, w Sanoku, w Mielcu lub w Rzeszowie.

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia między innymi następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej 18 lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. posiada wykształcenie:
  1. co najmniej wyższe — w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów, 
  2. co najmniej średnie lub średnie branżowe — w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  3. co najmniej podstawowe — w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

Uprzejmie informuję, że po odbyciu i zaliczeniu szkolenia, żołnierze OT wstąpią w szeregi 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej lub 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Informacja na stronach Wojska Polskiego >>

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter