25 stycznia 2019

Film informacyjny na temat egzaminu ósmoklasisty

MEN zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o filmie wśród uczniów i rodziców lub np. poprzez wyświetlenie go podczas godziny wychowawczej, wywiadówki, itp.

Link do strony z filmem