21 grudnia 2017

III Kongres Mediatorów Szkolnych

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Rzeszowie odbył się III Kongres Mediatorów Szkolnych pn. „Tuż przed falą”. Organizatorem były: Stowarzyszenie „Podkarpackie Centrum Mediacji”, Fundacja „Formy” oraz  „Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów”.

Pierwszy dzień przeznaczony był na warsztaty dla profesjonalnych mediatorów, drugi natomiast należał do nas uczniów – mediatorów rówieśniczych działających w Szkolnych Klubach Mediatorów.

W piątek 8 grudnia o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste otwarcie Kongresu wraz z inauguracją kampanii „Pogódźmy się na Święta 2017”, którego dokonali Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Śliwa – Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, Wiesław Pałka – Prezes Stowarzyszenia – „Podkarpackie Centrum Mediacji”  oraz Anna Ficek – Prezes Zarządu Fundacji „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”.

Po uroczystym rozpoczęciu wręczono certyfikaty: „Mediator w Oświacie”, „Mediator Szkolny”, „Koordynator Klubów Mediacji Rówieśniczych” oraz  „Sternik Porozumienia”. Tytuł  „Mediator w Oświacie” przyznano: Markowi Zaleśnemu, Lucynie Małek-Adamiak, Jolancie Niedźwiedzkiej, Bogumile Stec-Świderskiej oraz Wiesławowi  Pałce. Tytuł – „Mediator Szkolny”  otrzymały panie: Agnieszka Nazimek, Patrycja Doroba, Maria Gajewska. Natomiast tytuł „Koordynator Klubów Mediacji Rówieśniczych” przyznano: Bogumile Stec-Świderskiej, Beacie Prokop, Halinie Mianowskiej, Elżbiecie Ochab, Krystynie Pustelak i Justynie Haligowskiej. Uhonorowano również  uczniów, którzy promują idee mediacji w swoich szkołach i poza nimi. Tytuł „Sternik Porozumienia” otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Jasionce: Dominika Wilk, Karolina Kapustyńska, Kamil Pokrzywa, Marcin Kulig, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej: Agata Kwaśnik, Martyna Skowrońska, Bartłomiej Ungiert, Jakub Piórek oraz uczniowie  Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej: Nina Nurzyńska, Zuzanna Kozek, Patryk Marciniec, Bartłomiej Grabiec.

Kolejnym punktem programu była symulacja mediacji przeprowadzona przez uczniów ze szkoły w Gnojnicy Dolnej, których opiekunem jest pani Beata Prokop. Młodzi mediatorzy wykazali się profesjonalnym warsztatem pracy oraz doskonałą znajomością procedury mediacyjnej. Następnie uczestnicy Kongresu zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej pracowali dyrektorzy i nauczyciele.  Mieli oni debatować nad strategią rozwoju mediacji w systemie podkarpackiej oświaty. Drugą grupę stanowili uczniowie, którzy pracowali w trzech zespołach tematycznych, realizując trzy zadania projektowe. Pierwszy zespół pod nadzorem pani Izabeli Kosior tworzył logotypy i plakaty namawiające uczniów do brania udziału w mediacjach. Pani Monika Korzuchowska – Dojlido pracowała z uczniami nad projektem „Mam marzenie”. Polegał on na wypisaniu propozycji dalszych działań prowadzonych przez kluby mediatorów. Ostatnia z grup redagowała wraz z panią Anną Ficek propozycje regulaminu i zasad funkcjonowania Klubu Mediatora w szkole, katalog spraw do mediacji rówieśniczej oraz kartę zgłoszenia do mediacji. Wyniki pracy zostały przedstawione wszystkim uczestnikom na zakończenie spotkania. Ostatnim punktem programu było wyrażenie swojej opinii na temat Kongresu.

Naszym zdaniem wszystkie zajęcia były bardzo udane. Mediacje dają nam możliwość rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy. Podoba nam się wizja pomocy przyjaciołom poprzez spokojną rozmowę. Mamy nadzieję, że nasza szkoła oraz inne placówki oświatowe będą dalej szkolić się w tej dziedzinie.

Izabela Fic i Karolina Warchoł mediatorki rówieśnicze
z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Strzyżowie