31 maja 2023

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2023 roku

ZBF.3122.26.9.2023

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2023 roku.

Na konkurs wpłynęło 13 ofert, na łączną kwotę 2.117.100,00 zł oferujących 1.433 miejsc na koloniach i obozach.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 12 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.253.700 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 846 dzieci z rodzin najuboższych oraz z Domów Dziecka.

Załączniki

Informacja - zestawienie tabelaryczne
Data: 2023-05-31, rozmiar: 29 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter