4 października 2023

Informacja  MEiN o wypłacie nagród MEiN dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych uprzejmie informuje, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających uwzględniających opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium rodzajowe):

Część 30 – Oświata i wychowanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała Działalność oraz paragrafy:
§ 3040 – kwota nagrody brutto w złotych,
§ 4110- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę,
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy
oraz jeśli kogoś dotyczy: § 4710 – składka na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
§ 4780 – składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
ze wskazaniem właściwego rachunku bankowego

Noty należy wystawić na:

Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r. wynosi 7 500 zł (brutto).

W nocie proszę podać imię i nazwisko osoby nagrodzonej oraz  numer decyzji (Decyzja nr 25 z dnia 26 września 2023r.).

Prawidłowo wystawione noty prosimy wysłać bezpośrednio na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa
do dnia 3 listopada 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że nagrody będą wypłacone do końca 2023 r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter