20 września 2021

Informacja o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą

                                                                                   Rzeszów, 2021-08-25

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół branżowych
w województwie podkarpackim

Przypominam, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowanej za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację o podmiocie, z którym została zawarta umowa, miejscu i terminie odbywania praktycznej nauki zawodu, liczbie uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu na podstawie tej umowy.

W celu ujednolicenia formy przekazywania powyższych informacji, proszę dokonywać zgłoszenia wg wzoru dołączonego do niniejszego komunikatu, nie później niż w dniu zgłoszenia wyjazdu uczniów za granicę.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Załączniki

Wzór zgłoszenia
Data: 2021-08-26, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter