9 czerwca 2022

Informacja ORPEG na temat kształcenia w języku polskim podczas pobytu za granicą

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online).

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:

 • uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);
 • uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na odległość – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). ORPEG jest jednostką podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

KORZYŚCI:

 • płynny kontakt z ukochanymi dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce;
 • nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • kształcenie jest bezpłatne;
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • uczniowie otrzymują świadectwa szkolne oraz legitymacje, które są ważne na terenie Polski;
 • uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych. W klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;
 • uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
 • płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;
 • istotne miejsce w programach obu szkół zajmują obchody świąt i rocznic bliskich sercu każdego Polaków, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość;
 • uczniowie biorą udział w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – zdobycie tytułu finalisty, bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe. Tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki;
 • nawiązane przyjaźnie, trwające latami.

Bliższe informacje: https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2022-23/#1623847487272-c947da43-5b72

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter