31 maja 2022

Informacja: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2022r.

ZBF.3122.19.8.2022

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2022 roku.

Na konkurs wpłynęło 13 ofert, na łączną kwotę 1.949.685,00 zł oferujących 1.322 miejsc na koloniach i obozach.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 11 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.253.815 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 849 dzieci z rodzin najuboższych oraz z Domów Dziecka.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter