19 maja 2023

Informacja z MEiN

Odpowiadając na potrzeby środowiska oświatowego oraz w dbałości o ochronę zdrowia uczniów i środowiska, we współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowane zostały materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli. Materiały zostały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej—materialy/DTOw0LYI7).

Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np.: na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.

Zaznaczyć należy, że treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Co więcej, katalog zagadnień ujętych w programie nauczania może zostać rozszerzony przez nauczyciela, np. o takie zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.

W uznaniu wartości ekologicznej żywności dla zdrowia i ochrony środowiska polecamy Państwa uwadze te materiały i prośbą o przekazanie informacji o ich opublikowaniu do nadzorowanych szkół tytułem ich wykorzystywania na zajęciach.

 

Z wyrazami szacunku
Artur Górecki
Dyrektor
Departamentu Kształcenia Ogólnego
i Podstaw Programowych

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter