26 sierpnia 2021

IV nabór wniosków do projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Miło nam poinformować, że we wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje rozpocząć ostatni już – IV nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Na wstępie pragniemy przekazać iż znany Państwu projekt m. in. ze wcześniejszej współpracy przy promocji zrealizowanych dotychczas trzech naborów wniosków, cieszy się dużą popularnością wśród instytucji edukacyjnych, czego potwierdzeniem są statystyki otrzymanych dotychczas zgłoszeń z terytorium całego kraju. Jest to efekt i zasługa także Państwa zaangażowania od 2018 roku w promocję inicjatywy za co już dziś serdecznie dziękujemy.

Ciesząc się tak owocną współpracą i jednocześnie korzystając z Państwa dotychczasowej uprzejmości zwracamy się ponownie z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat możliwości otrzymania dofinansowania wyjazdów zagranicznych uczniów wśród podległych Pani jednostek edukacyjnych w ramach ostatniego już naboru. Zależy nam aby zasięgiem naszych działań objąć terytorium całej Polski, tak aby jak największa grupa uczniów z różnych obszarów kraju w tym młodzież, która jeszcze nie miała szansy skorzystać z innowacyjnych form nauki mogła wziąć udział w ciekawej i cieszącej się dużym zainteresowaniem inicjatywie.

Poniżej prezentujemy gotową do rozpowszechnienia informację o głównych założeniach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Będziemy bardzo wdzięczni za zamieszczenie przygotowanej  informacji  na stronie internetowej Państwa organizacji lub przekazanie materiału informacyjnego na najbliższych spotkaniach z dyrektorami szkół.

IV  (OSTATNI) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni  już  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Głównym założeniem działań w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni do krajów Unii Europejskiej.

Czas trwania przedsięwzięć wynosi 6 miesięcy.

Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz IV naboru formularzy zgłoszeniowych uzyskać można na stronie internetowej projektu http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE  (tel.: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl)

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę przy promocji projektu i  liczymy na wsparcie w dotarciu do jak największej liczby placówek edukacyjnych w ramach ostatniego już naboru wniosków.

Z poważaniem,

Agnieszka Wielgomas
Koordynator Zespołu PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Ul. Aleje Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa

 

Kom.: 728 455 327
e-mail: agnieszka.wielgomas@frse.org.pl
www.frse.org.pl | www.power.frse.org.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter