16 maja 2022

Junior-Edu-Żywienie – program edukacji żywieniowej uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 7 marca 2022 r. realizuje zadanie pn.: Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior-Eduywienie (JEŻ). Czas realizacji zadania to 1.03.2022 – 30.06.2023. Zadanie to realizuje grono specjalistów reprezentujących wiodące instytucje dla obszaru związanego z tytułem projektu tj. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do głównych założeń zadania należy przeprowadzenie badań naukowych i na ich podstawie opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania wybranych zagadnień z zakresu żywienia człowieka w wieloaspektowym kontekście powiązań ze zdrowiem człowieka i społeczeństwa oraz stanem środowiska naturalnego, uwzględniając percepcję i wiek beneficjentów projektu tj. uczniów klas I-VI szkół podstawowych (pełna treść listu w załączniku).

Załączniki

Pełna treść listu do dyrektorów szkół
Data: 2022-05-16, rozmiar: 707 KB
Informacja o projekcie
Data: 2022-05-16, rozmiar: 274 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter