20 września 2019

Klasy mundurowe – zbieranie danych

Rzeszów, 2019-09-20

SO.5563.36.2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
posiadających klasy o profilu mundurowym

W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia, proszę Państwa o wypełnienie dołączonej do pisma tabeli i przesłanie jej na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl do końca września 2019r.

Załączniki

Klasy mundurowe - formularz
Data: 2019-09-20, rozmiar: 10 KB