30 października 2018

Klauzula informacyjna Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ocena pracy dyrektora szkoły