31 maja 2019

Koncert „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi” oraz wystawa zatytułowana „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”

Rzeszów, 2019-05-31

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

W imieniu Wojewody Podkarpackiego pragnę zaprosić Państwa na uroczysty koncert „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Tej ziemi” w wykonaniu Chóru „Soul” pod kierunkiem dr Moniki Brewczak w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Koncert uświetni wykład ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca oraz wystawa zatytułowana „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”.

Szkoły z województwa podkarpackiego chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o wytypowanie dziesięcioosobowych delegacji nauczycieli i uczniów oraz potwierdzenie udziału w terminie do 6 czerwca 2019 r. poprzez kontakt z Panią Moniką Łysik – Cebulak, Biuro Wojewody e-mail: bw@rzeszow.uw.gov.pl oraz telefonicznie: tel. 17 867 12 26 lub 17 867 12 69.

Wydarzenie to ma na celu podkreślenie odświętności roku jubileuszowego 40-lecia pierwszej pielgrzymki Papieża – Świętego Jana Pawła II do Polski oraz 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także ciągłe świętowane 1000-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego chcemy przypomnieć czerwiec 1979 r. i znamienne słowa Papieża Jana Pawła II wypowiedziane w Gnieźnie: „Czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”. Bowiem tak, jak pisał kard. Stanisław Dziwisz: „Gniezno – i słowa, jakie tam padły – były początkiem likwidowania żelaznej kurtyny, dzielącej ówczesną Europę. Nie Mur Berliński, tylko Gniezno. Mur Berliński był skutkiem procesu, zapoczątkowanego w 1979 r. w Polsce. Rozmontowywanie żelaznej kurtyny rozpoczęło się w Gnieźnie, 3 czerwca 1979 r.” Trzeba przypomnieć również, że podczas całego pontyfikatu Jana Pawła II ważne miejsce zajmowała sprawa Europy – w pełni zjednoczonej, wolnej i opartej o chrześcijańskie wartości.

Agenda Uroczystości:

Organizator: Wojewoda Podkarpacki
Termin: 10 czerwca 2019 r. w godzinach 14:00-15:30
Miejsce: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Uwagi: Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Niepodległa w Europie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

W programie:

14:00 – 14:15
Powitanie i otwarcie uroczystości

– Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki
– Honorowi Goście

14:15 – 14:40
Wykład pt. „Znaczenie pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II w perspektywie przemian otwierających drogę ku wolnej Polsce i pełni zjednoczonej Europie” – ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

14:40 – 15:40
Koncert „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” – Chór Soul pod kierownictwem dr Moniki Brewczak, działający przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

Wystawa pt. „Jan Paweł II – dar Polski dla świata” przygotowana przez Uniwersytet Otwarty KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Polish Canadian Business and Professional.

Wystawa towarzysząca prezentowana w holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

15:40
Zakończenie

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter