24 czerwca 2019

Konkurs „Złoty Prym” (III edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 28.06.2019r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złoty Prym” przyznawana  jednej szkole dla każdego z typów:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa,
  • ­samodzielne gimnazjum (do roku 2018/2019),
  • liceum ogólnokształcące,
  • technikum,
  • szkoła branżowa,
  • placówka oświatowa.

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 28 czerwca 2019 r. w wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Złoty Prym”.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoby do kontaktu:

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  1. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18
  2. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Regulamin konkursu Złoty Prym
Data: 2019-05-16, rozmiar: 21 KB
Wniosek o udział w konkursie
Data: 2019-05-16, rozmiar: 19 KB