23 września 2019

Konkursy przedmiotowe – ISOK – wprowadzanie informacji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W związku z Państwa pytaniami informujemy, że:

  1. w bieżącym roku szkolnym ISOK czyli Internetowy System Obsługi Konkursów będzie częścią aplikacji Nowe RSIO
  2. dane wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie na etapie szkolnym należy wprowadzić po danym konkursie
  3. informacje na temat nauczycieli – ewentualnych członków komisji – należy wprowadzić po danym konkursie
  4. zaszyfrowane pytania podobnie jak w latach poprzednich będą do pobrania w dniu poprzedzającym konkurs, hasło, które pozwoli rozpakować zaszyfrowane pytania będzie dostępne w dniu konkursu
  5. szkoła nie musi wcześniej zgłaszać chęci uczestnictwa w konkursach, zgłoszeniem jest wpisanie danych uczniów, którzy uczestniczyli na etapie szkolnym
  6. należy wpisać dane wszystkich startujących uczniów, także tych, którzy zdobyli małą liczbę punktów