5 października 2017

Pilne! Konkursy przedmiotowe – praca w komisjach.

Rzeszów, 2017-10-05

WiJ.5561.274.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które są ważnym ogniwem we wspomaganiu pracy szkół w osiąganiu wysokich efektów kształcenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, mając na uwadze zgłaszane przez Państwa prośby i sugestie, odnośnie organizacji konkursów, zapraszamy nauczycieli z Państwa szkół do współpracy przy ocenianiu i weryfikacji prac konkursowych, które to zadania są kluczową kwestią w przebiegu konkursów.

Ten rodzaj zaangażowania będzie dla nauczycieli doskonałą okazją do samodoskonalenia i promowania szkoły. Uważamy, że to dobra droga do koniecznej integracji działań na rzecz harmonijnego rozwoju edukacji na Podkarpaciu.

W celu zapewnienia standaryzacji oceniania, szczególnie zapraszamy do współpracy egzaminatorów OKE z danego przedmiotu.

Prosimy Dyrektorów o zgłaszanie kandydatur nauczycieli do prac w zespołach konkursowych oceniających prace.

Na zgłoszenia czekamy do 13 października 2017 r. (piątek) do godz. 13.00.

Wypełnioną tabelę – pobierz plik   zespoly.xlsx – proszę wysłać na adres: konkursy@ko.rzeszow.pl

Bardzo dziękujemy Państwu za współpracę.