7 września 2017

Kontrola warunków i procedur przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach ze strzelectwa sportowego

Rzeszów, 2017.09.07

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.21.2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ze strzelnicami

Dotyczy: strzelnice w szkołach.

W związku z wypadkami z udziałem uczniów, na strzelnicach znajdujących się na terenie podkarpackich szkół obliguję dyrektorów do kontroli warunków i procedur przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach ze strzelectwa sportowego.

Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy dyrektor szkoły powinien określić w regulaminie strzelnicy. Wzorcowy regulamin strzelnic ustalił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku do rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Opracowany regulamin strzelnicy wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Poniżej zostały przedstawione podstawowe akty prawne, którymi powinien kierować się dyrektor prowadzący strzelnicę w szkole:
1. Art. 45-48 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. nr 27, poz. 341).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic z 15 marca 2000 r. (Dz. U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter