20 maja 2019

„Kultura pamięci o dawnych Kresach”

Zapraszamy nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w inauguracyjnym spotkaniu z cyklu edukacyjno-szkoleniowego z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które odbędzie się 5 czerwca br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Uruchomiony na Podkarpaciu program stanowi istotny element popularyzacji wiedzy i propagowania „kultury pamięci” o dawnych Kresach, umożliwi innowacyjne prowadzenie zajęć o polskim dorobku kulturowym poza granicami kraju, oraz w odpowiedni sposób – zgodnie z podstawą programową oraz etapami kształcenia – przekazać młodzieży zdobyte informacje.

Jest to pierwszy etap programu. Kolejne bloki edukacyjne zaplanowano w trzecim kwartale tego roku (warsztaty praktyczne) oraz w drugim kwartale 2020 roku (wizyta studyjna „Podróż na Kresy” dla nauczycieli uczestniczących w programie).

Organizatorzy

Organizatorem programu są: Województwo Podkarpackie oraz Gmina Lubaczów, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.

Załączniki

Zaproszenie i agenda spotkania
Data: 2019-05-14, rozmiar: 759 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-05-14, rozmiar: 136 KB