5 grudnia 2022

Lekcja muzealna: “Życie i twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej”

Lekcję muzealną on-line pt. „Życie i twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej”

Termin: 8 grudnia 2022 r. godz. 9.00 – 10.30

Forma: Lekcja w formie wykładu i prezentacji multimedialnej on-line, transmitowana  za pośrednictwem platformy Teams, prowadzona przez Pana Pawła Bukowskiego Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Do lekcji można dołączyć poprzez załączony link. Link aktywny będzie w dniu 8 grudnia 2022 r. od godz. 8.30.


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 373 467 102 808
Kod dostępu: vi4WRZ


Grupa docelowa: Lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych.

Autor: PAWEŁ BUKOWSKI – literaturoznawca, bibliotekoznawca, muzeolog, starszy kustosz, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Autor licznych publikacji i wykładów na temat życia i twórczości M. Konopnickiej oraz Muzeum w Żarnowcu. Organizator i uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących autorki Roty.

Materiały pomocnicze: Konspekt lekcji oraz materiały będą dostępne na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/ Materiały przygotowane przez Pana Pawła Bukowskiego Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu we  współpracy Wojewodą Podkarpackim.

 Cel lekcji: Celem lekcji jest przedstawienie postaci Marii Konopnickiej, której twórczość wyrastała w specyficznej sytuacji zaborów, w atmosferze przygnębienia wywołanej upadkiem powstania styczniowego i ideałów romantycznych. Lekcja zakłada również omówienie twórczości Konopnickiej w obszarze poezji, nowelistyki, utworów dla dzieci, krytyki literackiej, publicystyki i przekładów) oraz jej działalności oświatowej w zakresie nauczania młodzieży i zdobycia przez nich wykształcenia.

Partnerzy:

  • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  • Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Maria Konopnicka (1842-1910) należy do najwybitniejszych poetek i pisarek w historii literatury polskiej. Dzieciństwo spędziła w Suwałkach i Kaliszu. Poetka patriotyzmu nauczyła się w domu rodzinnym, w którym panował duch chrześcijański. Ojciec raczył ją lekturą Biblii i dzieł klasycznych, a stryj Ignacy Wasiłowski opowieściami z zesłania na Sybir. Rok 1863 wiązał się też z bezpośrednim udziałem najbliższych poetki w powstaniu styczniowym, m.in. w bitwie pod Krzywosądzem zginął brat Konopnickiej ‒ Jan Jarosław Wasiłowski. Później pisarka mogła z bliska obserwować germanizację w zaborze pruskim. Dlatego Konopnicka żywo reagowała w swojej twórczości na wszelkie formy przemocy wobec Polaków. Nurt patriotyczny w twórczości poetki jest bogato prezentowany, a najważniejszym jej utworem jest Rota, która odegrała znaczącą rolę w dziejach narodu polskiego. Pisarka współorganizowała również protest światowej opinii publicznej przeciwko pruskim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni (1901–1902) i ustawom wywłaszczeniowym oraz pomagała więźniom skazanym za działalność polityczną przez zaborcę. Warto podkreślić, że władze pruskie określiły Marię Konopnicką jako „wroga państwa i ludności pruskiej”, a jej nazwisko wpisano do tajnej ewidencji policji, natomiast  utwory często były zabronione przez cenzurę. Dużo podróżowała po Europie, zwiedzając miasta i kurorty o największym znaczeniu kulturowym. Na bieżąco interesowała się wydarzeniami w kraju i zabiegała o poparcie dla działań wspierających walkę o niepodległość Polski.

Podczas lekcji muzealnej przedstawiona zostanie niezwykła postać Marii Konopnickiej, której twórczość wyrastała w specyficznej sytuacji zaborów, w atmosferze przygnębienia wywołanej upadkiem powstania styczniowego i ideałów romantycznych. Konopnicka uprawiała wielokierunkową twórczość (poezję, nowelistykę, utwory dla dzieci, krytykę literacką, publicystykę i przekłady) oraz prowadziła działalność oświatową w zakresie nauczania młodzieży i zdobycia przez nich wykształcenia.

W 1903 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej otrzymała w darze od narodu polskiego dworek w Żarnowcu na Podkarpaciu. Warto podkreślić, że Dar Narodowy był najwyższym wyróżnieniem dla pisarza w czasach zaborów. W historii Polski tylko Henryka Sienkiewicza i Marię Konopnicką spotkał taki zaszczyt.

Pisarka pozostawiła po sobie trwały ślad w polskiej literaturze i kulturze, który nieprzerwanie trwa do chwili obecnej. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Duże właściwości muzyczne wierszy poetki pobudzały inwencję twórczą wielu wybitnych kompozytorów, którzy skomponowali muzykę do jej tekstów. Jej utwory ukazują najcenniejsze wartości, jak: dobro, miłosierdzie, umiłowanie ojczystej ziemi, jej pięknego krajobrazu i legend oraz motywy patriotyczne. Twórczość Konopnickiej ‒ zbudowana na tradycji narodowej ‒ zawiera ponadczasowe przesłanie, które nadal wzrusza czytelników oraz oddziałuje na umysły młodego pokolenia.lenia.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter