19 maja 2023

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji — informacje ogólne

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej roli, którą szkoły mogą pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach defaworyzowanych.

Ośrodki LOWE pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to zatem umiejętności uniwersalne ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju wspólnot, w tym społeczności lokalnych i dla rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą tzw. umiejętności podstawowe. Należą też do nich umiejętności cyfrowe, których znaczenie dla wszystkich jest obecnie oczywiste.

LOWE czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole lub w placówce systemu oświaty w ramach ogólnopolskiego otwartego konkursu grantowego.

LOWE wykorzystuje potencjał szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

LOWE to:

  • szkoła integrująca wiedzę, możliwości i lokalne zasoby z potrzebami osób dorosłych tych, którzy uważają, że edukacja chyba jest już im niepotrzebna
  • impuls rozwojowy szkoły
  • innowacja edukacyjna i społeczna
  • ważne ogniwo w procesie rewitalizacji i równoważenia rozwoju społecznego i gospodarczego wspólnoty lokalnej
  • szansa na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie w środowisku lokalnym
  • nowoczesne i przyjazne miejsce, inspirujące i motywujące, wspierające i angażujące mieszkańców społeczności lokalnych w rozwijaniu kompetencji życiowych, rodzicielskich, społecznych, zawodowych
  • podpowiedź rozwiązań zmierzenia się z trudnymi wyzwaniami osób dorosłych w zakresie kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji, kompetencji i rozwoju zdolności do równoprawnego uczestniczenia w społeczeństwie i rynku pracy.

LOWE umożliwia tworzenie szkół przyszłości, wyposażonych w nowoczesne narzędzia i możliwości jeszcze lepszego oddziaływania na dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz środowisko lokalne!

LOWE to modelowe przedsięwzięcie społeczno — edukacyjne, które jeszcze bardziej przyczynia się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym, niż ma to miejsce dzisiaj.

Poniżej link do filmu reportażowego dotyczącego Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji zrealizowanego przez MEiN w 2020 r.: https://www.youtube.com/watch?v=w09aUxrLhq8

Link do informacji dot. instytucji, które utworzyły LOWE oraz mapki graficznej: https://efs.mein.gov.pl/realizuje-projekt-w-po-wer/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/

LOWE to przedsięwzięcie przeznaczone dla osób dorosłych w ramach innowacyjnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter