26 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

2023-01-25

RW.046.2.2023.IF                                                                                                 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie podkarpackim,

uprzejmie informuję, że wiosną 2023 r. odbędzie się w Polsce badanie główne w ramach programu TIMSS 2023 – Międzynarodowego Badania Wyników nauczania matematyki i nauk Przyrodniczych (Trends in International Mathematics and Science Study). Badanie realizowane jest co 4 lata, od 1995 roku, i jest jednym z największych w świecie projektów badawczych dotyczących osiągnieć edukacyjnych.

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizacją badań TIMSS 2023 w Polsce zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych. Udział uczniów w badaniu TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców).

TIMSS bada poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. W badaniu bierze udział kilkadziesiąt krajów z całego świata. 

Badanie rozpoczyna się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski.

Wyniki badania są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy czwartoklasistów zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół, dlatego zachęcamy szkoły do udziału w badaniu.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie: https://timss.ibe.edu.pl/.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter