15 stycznia 2020

PILNE! Monitorowanie działalności innowacyjnej
w publicznych szkołach podstawowych
termin do
24 stycznia 2020r.

Dyrektorzy podkarpackich
publicznych szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej  w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły podstawowe.

Monitorowanie odbywa poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania „Prowadzenie działalności innowacyjnej” (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).

Proszę zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

W przypadku omyłkowego wypełnienia ankiety (np. szkoła ponadpodstawowa) proszę ją usunąć.

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter