14 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2017-11-14

WiJ.0440.12.2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz
publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych
województwa podkarpackiego

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r. (harmonogram poniżej).
Monitorowanie obejmie 100 % publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych. Będzie odbywać się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Proszę Państwa Dyrektorów o wypełnienie zamieszczonego tam „Arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół”. Jest on już dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (formularz załączono także poniżej).
W związku z tym proszę tych Państwa Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl o dokonanie na niej rejestracji, tak aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie. Rejestracja możliwa jest w każdym terminie. Ankiety będą widoczne na platformie od dnia rozpoczęcia monitorowania, tj. od 2 stycznia 2018 r.
Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl (np. przy okazji prowadzonej ewaluacji) proszę o sprawdzenie, czy posiadane aktualnie hasło i login gwarantują dostęp do platformy.
Bardzo proszę o bieżące śledzenie komunikatów w tej sprawie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

        Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

Załączniki:

1/ Harmonogram monitorowania
2/ Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formacie .doc)
3/ Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w formacie .pdf)