12 lutego 2019

Monitorowanie bazy lokalowej MOW, MOS, SOSW, SOW

 

Rzeszów, 2019- 01- 11

WiJ. 5534.2.2019

Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa placówkach w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło się monitorowanie w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa.

Monitorowanie jest realizowane od 7 stycznia 2019 r. tylko w formie elektronicznej poprzez platformę internetową SEO: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).

Osoby do kontaktu:

  • starszy wizytator Dorota Szpunar- Eckhardt, tel. 17 867 1102
  • starszy wizytator Marek Zaleśny, tel. 17 867 1109.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Ankieta - plik *.pdf
Data: 2019-01-11, rozmiar: 292 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter