21 września 2021

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Rzeszów, 2021-09-14

WOJEWODA PODKARPACKI 
35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Województwo Podkarpackie uruchomiło Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej www.kresymuzeum.pl

Portal powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zawiera bardzo ciekawe zasoby muzealne i pamiątki dot. dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie: Kresy – prolegomena; Kresy – fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa Srebrna na Kresach Rzeczypospolitej. Ciekawą ofertą jest także Akademia Kresów oraz publikacje, archiwa, podcasty i gry on-line. Portal jako priorytetowy projekt samorządu Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpacie.

Mając na uwadze powyższe, serdecznie proszę Państwa o promocję ww. portalu wśród pracowników własnych i jednostek podległych oraz zachęcenie jak największej liczby osób do odwiedzenia strony www.kresymuzeum.pl

Z wyrazami szacunku
WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter