30 listopada 2020

Muzeum Lalek w Pilźnie przygotowało cykl filmów związanych z nauczaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Analizując „Podstawa programowa do nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego pod kątem możliwych do zdobycia i łatwo dostępnych dla ucznia źródeł informacji, Muzeum Lalek w Pilźnie opracowało przewodnik po wystawianych ekspozycjach, które stanowią uzupełnienie do procesu kształcenia. Biorąc pod uwagę zdezorganizowanie tradycyjnego procesu nauczania przez Covid-19, celem wspomożenia procesu nauczania przygotowaliśmy cykl filmowych propozycji korespondujących z celami zawartymi w „Podstawie programowej”. Filmy te stanowią pomoc w zrealizowaniu tych celów i haseł zawartych w programach nauczania, które ze względu na pandemię z konieczności w sposób realny nie mogą być zrealizowane a jednak są potrzebne w kształtowaniu osobowości uczniów.

Można je gratisowo subskrybować na YOU TUBE, co daje możliwość odtworzenia w dowolnym momencie w klasie, przez dziecko z rodzicami w domu. Z racji trwającego „Roku Papieskiego” jako pierwszy opublikowaliśmy film zatytułowany „Habemus Papam”, pokazujący życie papieża Polaka od czasów niemowlęcych do ostatnich dni jego życia. Filmem tym można się wspomóc przy realizacji zagadnień
…poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z
różnych źródeł;…
…wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania…
…Filozofia, Problematyka etyczna w filozofii, starożytnej, religijne autorytety,

Lalki , które ilustrują kolejne sceny z życia Karola Wojtyły są doskonałym środkiem wyrazu przemawiającym do dzieci a cytaty z publicznych wystąpień Papieża i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu stwarzają niepowtarzalną atmosferę z wizyt papieskich.

Obraz i dźwięk wywołują emocje i oddziałują w agresywny sposób na dwa najważniejsze zmysły człowieka, dlatego warto tę formę przekazywania wiedzy często wykorzystywać. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o kontakt ; e-mail; info@muzeumlalek.pl, lub telefonicznie 603765624 link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=UCZbuR1j3LY

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter