4 listopada 2022

“Nawigacja w każdą pogodę” – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany w zeszłym roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN. W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce. Dołącz do nich!

Przystępując do programu szkoły otrzymują:

  • zestaw materiałów diagnostycznych (ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szczegółowy raport z badań przeprowadzonych w szkole generowany przez aplikację w ciągu 1-2 dni po zakończeniu badań),
  • zestaw materiałów profilaktycznych (gotowe scenariusze lekcji oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć), do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami,
  • bezpłatny dostęp do aplikacji internetowej z materiałami szkoleniowymi umożliwiającymi samodzielne wdrożenie się do projektu,
  • udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do korzystania z programu. (dostępne po rejestracji w aplikacji).

Nawigacja w każdą pogodę to całkowicie bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej, materiały do pracy profilaktycznej oraz sprawdzone narzędzie do wzmacniania dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele). To także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców.

Program został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Nawigacja w każdą pogodę to całościowa, uniwersalna inicjatywa profilaktyczna, która pomaga szkołom we wspieraniu kondycji psychicznej uczniów w trudnym okresie naznaczonym skutkami pandemii i wojny. Z elementów programu skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce. Wiele z nich przesłało do IPZIN konkretne informacje o korzyściach odniesionych z jego wykorzystania.

Każda szkoła, która zrealizuje pełny zakres działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę oraz przeprowadzi ewaluację tych działań, otrzymuje certyfikat „Szkoła na każdą pogodę”. Blisko 200 szkół w Polsce otrzymało taki certyfikat w ubiegłym roku szkolnym.

Zarejestruj się i weź udziału w ogólnopolskim projekcie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Zapraszamy również do Narzędziownika, w którym można znaleźć prezentacje i materiały multimedialne opracowane w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. W Narzędziowniku prezentowane są:

  • streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży podczas i po pandemii,
  • programy profilaktyczne zbieżne z ideą „profilaktyki zintegrowanej” skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców,
  • artykuły, scenariusze zajęć, filmy,
  • dobre praktyki wyszukane podczas konferencji i seminariów.

Wszystkie materiały opracowane są w postaci przystępnych, konkretnych prezentacji i zwięzłych opisów. Dostęp bezpośrednio przez stronę www (bez rejestracji)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ipzin.org/

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter