25 maja 2020

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

WiJ.5752.2.2020

Rzeszów, 25.05.2020

 

Nowe zasady przekraczania granicy przez uczniów pobierających naukę w Polsce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał zmianę rozporządzenia  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-przekraczania-granicy

Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. o: uczniów i studentów pobierających naukę
w Rzeczypospolitej Polskiej.

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000905/O/D20200905.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 21 maja 2020 r.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000904/O/D20200904.pdf

Rozporządzenie weszło w życie 22 maja 2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami wszelkie kwestie dotyczące przyjazdu uczniów po 22 maja oraz warunków ich pobytu i bezpieczeństwa, proszę ustalać z terenową stacją sanitarno – epidemiologiczyną.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter