7 kwietnia 2023

Obowiązek korzystania z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rzeszów, 2023-04-06

RW.046.5.2023.IF                                                                                     

 

Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka kontynuuje kontrole w zakresie wypełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym [1].

W związku z powyższym przypominam Państwu, że na podstawie obowiązujących od 1 października 2017 r. ww. przepisów [2], pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Dostęp do tej informacji jest nieodpłatny.

Obowiązek ten jest konieczny w przypadku zatrudniania lub powierzania jakiejkolwiek działalności, nawet jeśli tylko potencjalnie związana ona być może z edukacją i opieką nad dziećmi. Pracodawca obowiązany jest przed zatrudnieniem osoby uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) z dostępem ograniczonym. Dotyczy to także podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w jednostkach oświatowych oraz instytucjach kultury.

Dlatego zwracam uwagę na konieczność dbałości o jak największe bezpieczeństwo uczniów (biorących udział w różnorodnych projektach organizowanych przez podmioty zewnętrzne), w szczególności poprzez:

  • każdorazowe weryfikowanie osób prowadzonych zajęcia z uczniami (czy inne działania adresowane do uczniów) w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  • precyzyjne informowanie rodziców, nie tylko o zakresie i celach oferowanych zajęć, organizatorze prowadzącym dany projekt/akcję, ale również o partnerach tych przedsięwzięć.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

[1] ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 31), ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
(Dz.U. 2022 poz. 1700),

[2] art. 4 ust. 3, art. 12 pkt 6, art. 15, art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter