14 listopada 2022

Obowiązkowe korzystanie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

RW.576.11.202.GiT

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
województwa podkarpackiego
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

przypominam, że na podstawie obowiązujących od dnia 1 października 2017 r. przepisów (art. 4 ust. 3, art. 12 pkt 6, art. 15, art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym), pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

W załączeniu list Pani Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów szkół i placówek.

Z poważaniem

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Pismo Marzeny Machałek Sekretarz Stanu w MEiN
Data: 2022-11-14, rozmiar: 2 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter