16 grudnia 2020

Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem: “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.”

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstała Kampania społeczna pod nazwą „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii jej wykonawca (Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o.) przygotował, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Linki do animacji są aktywne do 22 grudnia 2020 r. dlatego prosimy o ich pobranie:

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-EWHbe04xsG
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-5EIkXXPWDK

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter