29 września 2017

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Imienia Jana Pawła II
i kard. Stefana Wyszyńskiego „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Aktualizacja zaproszenia

Rzeszów, 2017-10-09

Podkarpacki Kurator Oświaty
ul Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.585.49.2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice
szkół z województwa podkarpackiego 

W imieniu własnym oraz współorganizatorów: Instytutu Prymasowskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców na

Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców Szkół Imienia Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia 

Zaproszenie kieruję przede wszystkim do:

 • Szkół im. Jana Pawła II,
 • Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Szkół uczestniczących w Wojewódzkich Konkursach Podkarpackiego Kuratora Oświaty: „Nauczyciel wychowujący do wartości”, „Złoty Prym”,

oraz wszystkich szkół zainteresowanych tematyką konferencji

– z województwa podkarpackiego,

– z terenu Polski.

Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, w godzinach 10.00 – 16.30.

Uprzejmie proszę szkoły o zgłaszanie swego udziału do 16 października 2017r.  poprzez:

– szkoły z województwa podkarpackiego: uzupełnienie formularza (logowanie za pomocą RSIO),

– szkoły z terenu innych województw: przesłanie informacji na adres e-mail: sekretariatrw@ko.rzeszow.pl

 

Informacje dotyczące formularza zgłoszeniowego:

W przypadku szkoły, której patronem nie jest Jan Paweł II lub Kardynał Stefan Wyszyński proszę zaznaczyć opcję inne lub brak.

 

Zapraszam przedstawicieli szkół w liczbie:

 • ze szkół do 100 uczniów: 3 – 4  przedstawicieli (dyrektor, nauczyciele, rodzice),
 • powyżej 100 uczniów: 3 – 5  przedstawicieli (dyrektor, nauczyciele, rodzice).

W przypadku zespołu szkół należy wytypować przedstawicieli (według zasady dotyczącej szkół). Jeżeli nauczycielem jest ksiądz proszę o przygotowanie się do koncelebry Mszy Świętej.

Konferencję wzbogaci prezentacja dobrych praktyk przygotowana na podstawie przesłanych przez Państwa Dyrektorów materiałów – deklaracja jest zawarta w formularzu zgłoszenia.

W związku z powyższym, bardzo proszę o przesłanie przykładów działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem patronów (nie obligatoryjnie, dla chętnych szkół):

1/ w wersji filmowej 3 – 5 min. (wywiady, rozmowy, relacje z uroczystości, wszelkich wydarzeń inspirowanych etosem patrona)
lub/i
2/ scenariusza/y zajęć (apele, uroczystości szkolne, lekcje, godziny wychowawcze, katechezy, wycieczki, spotkania, zdjęcia, gazetki szkolne, kronika szkolna/patrona i inne)

Filmy i scenariusze proszę zamieszczać na specjalnie przygotowanej mapie „Wychowanie do wartości” (logowanie za pomocą RSIO) >>>.  (Instruktażu udzieli informatyk Pan Piotr Prajzner tel. 17 867 11  46).

Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie i upowszechnianie przez organizatorów konferencji.

Osoby do kontaktu – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 1. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19
 2. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18

Małgorzata Rauch

Podkarpacki Kurator Oświaty

 

W załączeniu:

 1. Program konferencji (poniżej)
 2. Formularz zgłoszeniowy – limit miejsc wyczerpany
 3. Mapa „Wychowanie do wartości”

PROGRAM KONFERENCJI

Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” – Ogólnopolska konferencja dyrektorów, nauczycieli i rodziców szkół Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Organizatorzy:

 • Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Centrum Myśli Jana Pawła II

 

Patronat honorowy:

 • Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak
 • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
 • Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba

 

Patronat medialny:

 • TVP 3 Rzeszów
 • Polskie Radio Rzeszów
 • Radio Via
 • Nowiny Gazeta Codzienna
 • Nowiny 24

Data: 26 października 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.30.
Miejsce:  WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 11.00 Msza Święta – Kościół pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
al. T. Rejtana 21
11.00 – 11.30 Uroczyste otwarcie konferencji/przemówienia zaproszonych gości –aula WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14
11.30 – 11.40 Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – materiał filmowy
11.40 – 12.00 Wykład programowy Prymasa Polski  Arcybiskupa Wojciecha Polaka
12:00 – 13.00 I panel dyskusyjny

Temat: Wprowadzanie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji.

13.00 – 13.10 Świadectwo o Helence Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego w Libiążu
13.10 – 14.00 Przerwa/ poczęstunek
14.00 – 15.00 II panel dyskusyjny

Temat: Współczesne dylematy wychowywania do wartości.

15.00 – 15.30 Działania wychowawcze szkół inspirowane etosem patronów – przykłady dobrych praktyk.

Rozdanie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”

15.30 – do ok. 16.30 Podsumowanie i wnioski z konferencji, określenie obszarów do dalszego działania 

Zakończenie konferencji