11 czerwca 2019

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce informuje,  że przedłuża termin wysłania zgłoszeń na  Ogólnopolski konkurs stypendialny  dla uzdolnionych uczniów romskich do dnia 12.06.2019r. (liczy się data stempla pocztowego).

Organizatorzy konkursu:
Róża Kowalska
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7
95-200 Pabianice
tel. 887 875 161
mail : ruzia.kow@wp.pl

Informacje o konkursie >>