20 lutego 2020

Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2020.02.20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

Informuję, że etap okręgowy Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” zostanie przeprowadzony w dniu 5 marca 2020r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie. Proszę o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem. Uczniowie powinni posiadać aktualną legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

Zawody będą się składać z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami

zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych czy omówienia wybranych zagadnień. Obejmują one blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów) programu Olimpiady.

W części ustnej uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

Kryteria i skala ocen części ustnej zawodów okręgowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  Wyniki części pisemnej i ustnej stanowią odpowiednio 70% i 30% ostatecznego wyniku punktowego.

Komisje Okręgowe kwalifikują do I części zawodów centralnych (III stopnia)  wszystkich uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej oraz przynajmniej 60 % z części ustnej.

Uprzejmie proszę opiekunów o przekazanie uczestnikom załączonej do pisma  zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wypełnienia zawartej tam tabeli i podpisania przez osoby uprawnione. Dane zawarte w tabeli posłużą do wystawienia zaświadczeń osobom, które uzyskały w etapie międzyszkolnym i okręgowym ponad 60% możliwych do zdobycia punktów. Zgodę wraz z klauzulą proszę wydrukować dwustronnie.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter