10 stycznia 2023

Organizacja ferii zimowych w 2023 r.

Rzeszów 2023-01-09

ERA.5551.1.2023.AS

 

Państwo
Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie!

Organizatorzy ferii zimowych!
Dyrektorzy szkół i placówek !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności o konieczności przesłania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej bądź elektronicznej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii 14 dni. Przypominamy również, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej, co ma znaczenie w przypadku dużej liczby zachorowań na grypę w okresie zimowym.

Rejestracja, wszelkie informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie wypoczynek.mein.gov.pl 

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie zróżnicowana, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy uczniowie będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Większość pozostanie w domu, nie zawsze pod opieką dorosłego. Dlatego Państwa dyrektorów szkół i placówek zobowiązuję do przeprowadzenia, jeszcze przed feriami, szeregu działań profilaktycznych poświęconych zasadom bezpiecznego zachowania się i wypoczynku w domu czy na podwórku adekwatnych do wieku dzieci. Uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, jest bardzo istotne.  Uwzględniając pogodę oraz zagrożenia występujące w okresie zimowego wypoczynku, proszę o uwrażliwienie dzieci na zachowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwej reakcji wobec zagrożenia. W tym zakresie macie Państwo możliwość nawiązania współpracy z Policją, Strażą Pożarną czy GOPR.

Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję, że nasze rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przyczynią się do udanego zimowego wypoczynku uczniów. Wierzę, że podejmując wyzwanie zorganizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w województwie podkarpackim, zagwarantujecie Państwo, uczniom właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, dostarczając niezapomnianych i pozytywnych wrażeń w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnej kadry.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie udziela:

Pani Anna Staszkiewicz
tel. 17 867-11-18,
e-mail: astaszkiewicz@ko.rzeszow.pl

 

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

                                                                                  

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter