9 stycznia 2024

Organizacja ferii zimowych w 2024 r.

Rzeszów, 2024 – 01– 08

 

ERA.5551.1.2024.AS

 

 

Państwo
Organizatorzy ferii zimowych w 2024 r.
Dyrektorzy szkół i placówek
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie zróżnicowana, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne. Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.

Pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności o konieczności przesłania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej bądź elektronicznej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii oraz wyjazdów zagranicznych 14 dni.

Rejestracja, informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajdują się na stronie wypoczynek.mein.gov.pl.

Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję, że nasze rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przyczynią się do udanego zimowego wypoczynku uczniów. Wierzę, że podejmując wyzwanie zorganizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w województwie podkarpackim, zagwarantujecie Państwo uczniom właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, dostarczając niezapomnianych i pozytywnych wrażeń w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnej kadry.

p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Dorota Nowak – Maluchnik

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie udziela:

Pani Anna Staszkiewicz
tel. 17 867-11-24,
e-mail: astaszkiewicz@ko.rzeszow.pl

Pani Kinga Czudec
tel. 17 867 11 42
e-mail: kczudec@ko.rzeszow.pl

 

 

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter