26 lutego 2021

Pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w SP lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych

Rzeszów, 2020-02-26

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Po to, aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich. Doświadczenia organizacji działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących wskazują, że niestety poziom wiedzy na ten temat w społeczeństwie jest niski. Równocześnie dotychczasowa współpraca tych organizacji ze szkołami jest oceniana bardzo pozytywnie, jako skuteczny sposób podnoszenia świadomości społecznej w tej dziedzinie.

Dlatego w ramach projektu został opracowany pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Pakiet materiałów zawiera:

1) Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: “Jaka jest rola psa przewodnika?”;

2) Przewodnik do prowadzenia lekcji na godzinie wychowawczej w klasach 4-8 na temat: “Pies przewodnik wśród nas”.

Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy. Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wykorzystanie załączonych poniżej materiałów i zachęcenie nauczycieli do zorganizowania lekcji np. wychowawczych w oparciu o przygotowane przez PFRON Poradniki.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Film promocyjny – film pokazuje sceny z życia osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika >>

Załączniki

Przewodnik dla klas od 1 do 3
Data: 2021-02-26, rozmiar: 2 MB
Przewodnik dla klas od 4 do 8
Data: 2021-02-26, rozmiar: 2 MB
Karta pracy A
Data: 2021-02-26, rozmiar: 4 KB
Karta pracy B
Data: 2021-02-26, rozmiar: 4 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter