28 czerwca 2022

Pismo MEiN w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Warszawa,  23 czerwca 2022 r.

DWEW-WWR.416.43.2022.EZS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty[1] i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[2].

Nadmieniam, że ze względu na wprowadzoną przez Rząd zmianę stanu epidemii na stan zagrożenia epidemią nie ma decyzji nakazującej opracowanie wytycznych dla organizatorów wypoczynku.

Natomiast w przypadku wystąpienia zwiększenia zachorowań – organizatorzy wypoczynku są obowiązani dostosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Urzędy te informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych.

Zwracam się do Państwa o szczególny nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polecam strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko
    na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak
    za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Uprzejmie dziękuję za dotychczasową współpracę w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Wilewska
Dyrektor
/ – podpisano cyfrowo/                                     

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Załączniki

Bezpieczna podróż autobusem
Data: 2022-06-28, rozmiar: 20 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter