24 marca 2020

Materiały MEN skierowane do Dyrektorów MOW

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie wstrzymują i nie zawieszają funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz realizacji postanowień sądów rodzinnych o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MEN pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

oraz

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy.

W załączeniu pisma skierowane do dyrektorów MOW dotyczące funkcjonowania placówek w okresie zagrożenia koronawirusem.

Pismo MEN do Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z dnia 16 marca 2020

Pismo MEN do Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z dnia 20 marca 2020

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter